Oficjalny portal przedszkola: Przedszkole Publiczne nr 5

Przedszkole Publiczne nr 5
w Strzelcach Opolskich

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

Dyżur wakacyjny

20 maj 2022
ZAPISY DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY – lipiec, sierpień 2022
  1. W roku szkolnym 2021/2022 zapisy na  dyżur wakacyjny pełnią:
 
W LIPCU – PP nr 5, PP nr 8, PP nr 10
 
W SIERPNIU – PP nr 4, PP nr 9, PP w Dziewkowicach
 
  1. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice pracują oboje i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
  2. Przedszkole dyżurujące pracuje w pełnym wymiarze godzin i przyjmuje wnioski na pobyt całodzienny dziecka.
  3. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci, niż liczba miejsc w danym przedszkolu, organ prowadzący wskaże inne przedszkole, pełniące dyżur na terenie gminy Strzelce Opolskie.
  4. Wnioski o objęcie dziecka opieką w okresie wakacyjnym przyjmuje dyrektor przedszkola, do którego uczęszcza dziecko. Druki są do pobrania w sekretariacie przedszkola, do którego uczęszcza dziecko.
  5. Wniosek o objęcie dziecka opieką w okresie wakacyjnym należy złożyć w sekretariacie w terminie od 23.05 do 03.06.2022 r.  Po wyznaczonym terminie, wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny nie będą przyjmowane.
  6. Warunkiem objęcia dziecka opieką w okresie wakacyjnym jest dokonanie wpłaty za wyżywienie na konto przedszkola dyżurującego w pełnej wysokości odpowiednio do zadeklarowanego okresu uczęszczania dziecka:
  7.   za lipiec do 24 czerwca,
  8.   za sierpień do 22 lipca.
 
Wysokość opłaty za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę w okresie wakacyjnym jest taka sama jak w pozostałych miesiącach, zgodna z §1 i § 2 Uchwały Nr XXIX/233/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 grudnia 2016.
 
 Numery kont do pobrania w sekretariacie przedszkola, do którego uczęszcza dziecko.
 UWAGA! Prosimy rodziców o przemyślane i rozważne dokonywanie zapisów dziecka na dyżur wakacyjny, ponieważ na podstawie wykazu zgłoszonych dzieci dyrektorzy przedszkoli zobowiązani są do ustalenia planu pracy jednostki.
 


Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Patrycja Kacperak (2022-05-20 11:54:43)
Informację zmodyfikował(a): Patrycja Kacperak (2022-05-20 12:09:01)
Liczba odwiedzin: 61969
Do góryStopka

Zamknij