Oficjalny portal przedszkola: Przedszkole Publiczne nr 5

Przedszkole Publiczne nr 5
w Strzelcach Opolskich

zkk 2019/2020


Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj
Aby skutecznie pomóc dziecku w przezwyciężaniu trudności w nauce szkolnej należy wypracować i dostosować formy, środki i metody pracy wspomagania rozwoju psychofizycznego do potrzeb indywidualnych i poprawy efektywności przyswajania treści programowych, korygowania i kompensowania zaburzeń poznawczych. zajęcia korekcyjno- kompensacyjne – to jeden z rodzajów zajęć specjalistycznych. Są one ukierunkowane na usprawnienie funkcji zaburzonych (korekcja) oraz na wspomaganie funkcji dobrze się rozwijających (kompensacja), które mogą być wsparciem dla funkcji zaburzonych lub w razie potrzeby je zastąpić. Zasady pracy korekcyjno-kompensacyjnej: 1. Zasada korekcji zaburzeń. W czasie zajęć usprawniamy przede wszystkim funkcje najbardziej zaburzone, ale uważamy, żeby nie dopuścić do „ przetrenowania”, które może doprowadzić do zniechęcenia dziecka do wykonywania ćwiczeń. 2. Zasada kompensacji zaburzeń. Ćwiczenia usprawniające, np. analizę i syntezę wzrokową, należy stosować z ćwiczeniami na analizę i syntezę słuchową, ponieważ tworzą się powiązania pomiędzy analizatorami poprawnie funkcjonującymi, a tymi, których funkcja jest zaburzona. Wytwarzają się mechanizmy kompensacyjne, które pozwalają na to, że funkcje sprawniejsze wspomagają funkcje zaburzone. 3. Zasada stopniowania trudności. Zaczynamy od ćwiczeń łatwych, nawet poniżej możliwości dziecka i stopniowo przechodzimy do ćwiczeń trudniejszych. 5. Zasada indywidualizacji potrzeb dziecka. Warunkiem powodzenia terapii jest uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, które zależą od rodzaju i stopnia zaburzenia oraz rozwoju emocjonalno – motywacyjnego dziecka. Każde dziecko jest inne i wymaga innego oddziaływania dydaktyczno – terapeutycznego, polegającego między innymi na kontrolowaniu przebiegu pracy, pomocy przy pokonywaniu trudności, dostosowywaniu tempa zajęć do tempa pracy dziecka. 6. Zasada atrakcyjności ćwiczeń. Ćwiczenia powinny mieć formę interesującą i ciekawą, taką, aby dziecko chętnie je wykonywało i chciało swoją pracę doprowadzić do końca. Jeżeli stwierdzi się, że ćwiczenie jest zbyt trudne, należy udzielić dyskretnej pomocy. Ważne jest wyrobienie u dziecka wiary we własne siły, co podnosi jego motywację do dalszej pracy. . Ćwiczenia prowadzimy tak długo, aż dziecko opanuje dane umiejętności. Nie obowiązują nas żadne terminy i rygory czasowe. Kryterium przejścia do ćwiczeń następnych są rzeczywiste osiągnięcia dziecka. dostęp do materiałów: pszczolki2020@o2.pl hasło : przedszkole5
Poniżej zamieszczam dodatkowe pomysły na zorganizowanie czasu dzieciom: https://panimonia.pl/2020/03/16/w-co-sie-bawic-w-domu-najlepsze-pomysly/ https://panimonia.pl/2020/03/18/zabawy-ruchowe-i-gimnastyczne-dla-przedszkolakow/ https://panimonia.pl/2020/03/16/pandemia-w-co-sie-bawic-w-domu/

Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Iwona Dąbkowska (2020-03-29 17:42:01)
Informację zmodyfikował(a): Iwona Dąbkowska (2020-05-04 19:01:18)
Liczba odwiedzin: 591
Do góryStopka

Zamknij