Oficjalny portal przedszkola: Przedszkole Publiczne nr 5

Przedszkole Publiczne nr 5
w Strzelcach Opolskich

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpłatność


Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj
Stawka żywieniowa dzienna w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Strzelcach Opolskich wynosi:
  • dla dzieci korzystających z 3 posiłków wynosi – 9,00zł
  • dla dzieci korzystających z 2 posiłków wynosi – 7,00zł

Stawka żywieniowa dzienna w rozbiciu na poszczególne posiłki wynosi:
  • śniadanie 2,50 zł
  • obiad 4,50 zł
  • podwieczorek 2,00 zł
W oddziałach zamiejscowych: w Szymiszowie Osiedlu i Rożniątowie obiad serowany jest w fomie cateringu. Cena za obiad wynosi 7,00 zł

Informujemy, że weszła w życie Uchwała Nr LIX/478/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30.11.2022 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe świadczone w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Strzelce Opolskie. (załącznik poniżej).

UWAGA! ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE DOKONUJEMY DO 5-GO ROBOCZEGO KAŻDEGO MIESIĄCA W KASIE LUB NA KONTO GMINNEGO ZARZĄDU OBSŁUGI JEDNOSTEK W STRZELCACH OPOLSKICH.

Opłaty dokonujemy wg wzoru:

1. Opłata za usługi dodatkowe: GZO w Strzelcach Opolskich ul. Marka Prawego 24; 47-100 Strzelce Opolskie numer konta: 47 8907 1089 2002 0090 6881 0019 treść: „opłata stała PP nr 5 imię i nazwisko dziecka za msc. ………..”

2. Opłata za wyżywienie: GZO w Strzelcach Opolskich ul. Marka Prawego 24; 47-100 Strzelce Opolskie numer konta: 20 8907 1089 2002 0090 6881 0020 treść: „opłata za wyżywienie PP nr 5 imię i nazwisko dziecka msc. …….. ”

Powiadamia się rodziców (opiekunów prawnych) dzieci przedszkolnych w wieku 6 lat, że od 1 stycznia 2017 r. ustaje z mocy ustawy obowiązek wnoszenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (tzw. pobyt w przedszkolu).
Opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu będą nadal pobierane na dotychczasowych zasadach.

 
 
  ***

Roczna składka na rzecz RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2022/2023 wynosi ... zł za każde dziecko.
I rata do 30 października 2022 r.
II rata do 30 marca 2023 r.

Składkę jednorazowo lub w dowolnych ratach należy uiszczać na konto: 07 8907 1089 3002 1000 8856 0001.


 
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Patrycja Kacperak (2018-01-11 08:00:43)
Informację zmodyfikował(a): Patrycja Kacperak (2023-01-30 12:29:14)
Liczba odwiedzin: 4551
Do góryStopka

Zamknij